Super Martingale

System jest dokładnie taki sam jak Martingale, z jedną różnicą: przy podwajaniu zakładu dodajemy jedną jednostkę.  Znaczy to, że mamy możliwość odzyskania zainwestowanych zakładów i dodatkowego zarobku.

- Obstawiasz SEK 20 na czarne. Straciłeś, bo są czerwone.
- Teraz stawiasz SEK 40 (20+20+1), nadal na czarne. Tracisz.
- Teraz stawiasz 83 (41+41+1). Wygrywasz i wypłata z banku wynosi SEK 83.

The Super Martingale System
W takim przypadku wygrana wyniesie SEK 83 – 41 – 20 = SEK 22. W zwykłym systemie Martingale sekwencja będzie następująca 80-40-20=SEK 20.