System Oskara Grind

System jest tak nazywany od gracza działającego w latach 1950 i 1960. O systemie wspomina Allan Wilson w "The Casino Gambler’s Guide” wydanym w 1965 roku. Oscar najpierw grał w kości i prowadził szczegółowe zapisy swoich zakładów.  Zapisy te zostały odnalezione przez Allan’a Wilson’a, który wypróbował system na komputerze IBM 790 mainframe. Wykonane symulacje 280 000 partii pokazały, że Oscar miał rację. Chociaż sam Oscar miał dużo szczęścia, okazało się, że jego system faktycznie działa i pozwala wygrywać.

System jest następujący: Gracz stawia jedną jednostkę (jednostką mogą być $1, $5, $100 albo każda inna kwota) w sekwencji zakładów. Gdy gracz wygrywa, jedna sekwencja jest zakończona, rozpoczyna się następna. Jeśli gracz przegrywa, powtarza ten sam zakład co poprzednio. Jeśli gracz wygrywa, kolejny zakład powinien być większy o jednostkę od poprzedniego. Jeżeli gracz zyskał netto po partii, w następnej partii powinien postawić tylko o jedną jednostkę więcej.

Poniżej podajemy typową sekwencję zakładów, gdy jednostką jest $1. Jednostką może oczywiście być każda kwota.

1. Stawiasz $1 i tracisz: - $1
2. Stawiasz $1 i wygrywasz: $0
3. Stawiasz $1 i tracisz: -$1
4. Stawiasz $1 i tracisz: -$2
5. Stawiasz $1 i tracisz: -$3
Oscar Grinde System
6. Stawiasz $1 i wygrywasz: -$2
7. Stawiasz $2 i wygrywasz: $0
8. Stawiasz $1 i tracisz: -$1
9. Stawiasz $1 i wygrywasz: $0
10. Stawiasz $1 i wygrywasz: +$1
Oscar Grinde System 2
Gracz rozpoczyna od straty, dlatego druga stawka stanowi jedną jednostkę. Zakład jest wygrany, gracz wychodzi na zero. Ponieważ potrzebna mu jest jedna wygrana jednostka w ciągu rosnącym, nie zwiększa zakładu na dwie jednostki. Zakłady 3 do 5 są przegrane, dlatego gracz nadal pozostaje przy stawce jednej jednostki. Po wygranym szóstym zakładzie, gracz zwiększa stawkę na dwie jednostki. Siódmy zakład jest także wygrany, ale ponownie graczowi potrzebny jest zakład na jedną jednostkę, aby wygrać sekwencję. Ósmy zakład jest przegrany, dlatego w dziewiątym zakładzie jest jedna jednostka. W końcu, dziesiąty zakład jest wygrany i gracz wygrywa całą sekwencję.

Ponieważ przez cały czas zakłady znajdują się na  niskim poziomie, system jest bezpieczny dla zaangażowanego kapitału.