The Fibonacci system

Jeśli czytałeś książkę „Kod Leonarda Da Vinci” Dan’a Browna (albo obejrzałeś film) z pewnością pamiętasz scenę, w której Sauniere tworzy sekwencję liczb, mającą być wskazówką dla swojej wnuczki i Roberta Langdona.

Ciąg Fibonacci’ego to 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Każda następna liczba jest sumą dwóch poprzedzających. Można to wykorzystać w zakładach, ponieważ po dwóch kolejnych wygranych możesz wyjść na swoje. Rozpoczynasz od postawienia na pierwszą liczbę ciągu, np. 1. Jeżeli przegrasz, przechodzisz do najbliższej liczby po prawej stronie. Jeśli wygrasz, przechodzisz do liczby po lewej stronie. Po dwóch kolejnych wygranych, rozpoczyna się następna sekwencja w systemie.

1. Jeśli stawiasz $1, tracisz.
2. Jeśli stawiasz na liczbę po prawej stronie, tj. $1, tracisz
3. Jeśli stawiasz $2, tracisz

Fibonacci System

4. Jeśli stawiasz $3, tracisz
5. Jeśli stawiasz $5, wygrywasz
6. Jeśli stawiasz $5, wygrywasz

Fibonacci System 2
Gdy wygrałeś dwukrotnie z rzędu, system rozpoczyna się od początku od kolejnego zakładu $1. W tym przykładzie wypłata wynosi 8+5-3-2-1-1 = $6.

System nie jest do stosowania dla ludzi o słabych nerwach, ponieważ wymaga stawiania sporych kwot pieniędzy po kilku kolejnych przegranych.